Axiell Quria Ideas


Welcome to the Ideas Portal for Quria users!

Axiell wants to get our customers to be involved in the roadmaps suggesting ideas for features or functions. Unfortunately we cannot develope each and every function suggested but we want to make sure that you have your say. Add your ideas, and opinions to Axiell's roadmap, creating new features that yours and other libraries would benefit from. You can also vote for other peoples suggestions as well.


Please note: If you have an error or a misbehaving function, please contact your local Support for the best possible service.


How it works:
The ideas are read and reviewed on a regular basis (a local representative to your region will do an initial check). Your ideas will then be available for others to see, vote on and discuss. We encourage discussions between the idea contributors.

Successful ideas will the be prioritzed within our backlog.

Mulighet for å forhindre lærebøker og bøker på skolebibliotekene å være søkbar i Biblioteksøk . Egentlig en hastesak!

Vi mottar mange bestillinger på lærebøker og bøker som står i skolebibliotekene i vår kommune. Både biblioteker og enkeltlånere bestiller disse via Bibsøk. Vi har ikke klart å lage reglene slik at vi ikke favner gruppen enkeltlånere med reglene slik de er i dag.

 • Guest
 • Mar 2 2021
 • Already exists
 • Attach files
 • Admin
  Magdalena Olofsson (Axiell) commented
  8 Oct, 2021 12:27pm

  Hej

  Jag antar att detta fungerar tillfredsställande nu och stänger detta önskemål. Hör gärna av er till brukerstötte i Norge om ni upplever att det inte fungerar som det ska.

  Hälsningar

  Magdalena

 • Admin
  Magdalena Olofsson (Axiell) commented
  6 Jul, 2021 04:56pm

  Hej!

  Jag undrar om detta problem har löst sig eller har ni fortfarande problem med fjärrlånebeställningar av böcker som ni inte lånar ut?

  Hälsningar

  Magdalena

 • Admin
  Magdalena Olofsson (Axiell) commented
  7 Apr, 2021 02:26pm

  Hej! Vi arbetar på detta och det kommer att göras en ändring i maj som ska påverka funktionen på ett positivt sätt. Jag tror också att norska brukerstötte har hjälpt er att ändra på regelverket för reservationssamarbete så att inte skolornas böcker blir beställda i samma utsträckning. Har ni märkt någon skillnad?

  Hälsningar

  Magdalena