Axiell Quria Ideas


Welcome to the Ideas Portal for Quria users!

Axiell wants to get our customers to be involved in the roadmaps suggesting ideas for features or functions. Unfortunately we cannot develope each and every function suggested but we want to make sure that you have your say. Add your ideas, and opinions to Axiell's roadmap for Quria, creating new features that yours and other libraries would benefit from. You can also vote for other peoples suggestions as well.


In order to make this portal more useful for all the contributors and for us that work with your ideas, we kindly ask you to write in English.


Please note: If you have an error or a misbehaving function, please contact your local Support for the best possible service. If you are not sure what forum that is the most appropriate for your issue, please choose local support as a first step.


How it works:
The ideas are read and reviewed on a regular basis, by product manager and/or local representative. Your ideas will then be available for others to see, vote on and discuss. We encourage discussions between the idea contributors.

Successful ideas will the be prioritzed within our backlog.


We reserve the right to reject ideas, and also close issues after 3 months if we don't receive an answer to our follow up questions.

Tvinge förnyelse

Tidligere var det en mulighet å "tvinge fornyelse" i Quria. Dette er også beskrevet i hjelpemanualen: http://help.quria.axiell.com/nb_NO/Content/Circulation/renewing-items.htm

Nå kan vi ikke se denne muligheten lenger, og vi ønsker å få denne tilbake. Noen ganger har vi behov for å fornye (overstyre reglen om fornying) en bok selv om den for eksempel er reservert av andre.

 • Helene Stubberud
 • May 26 2021
 • Already exists
 • Attach files
 • Admin
  Magdalena Olofsson (Axiell) commented
  27 May, 2021 06:53am

  Okej, jag förstår och tar det vidare, tack för ditt tålamod!/Magdalena

 • Helene Stubberud commented
  27 May, 2021 06:48am

  Hei,
  Vi har allerede v��rt i kontakt med v��r support og fikk da f��lgende svar:

  Din foresp��rsel: SR00096516 Tving utl��n er nylig fullf��rt med f��lgende detaljer:
  Hei!

  Siden det pr i dag ikke fins en overstyringsmekanisme i Quria m��tte jeg finne en annen l��sning:

  Min workaround ble da:
  1) legge inn to reserveringer til N004640454 p�� boka.
  2) flytte dem ��verst p�� ventelista
  3) notere meg strekkodene p�� eksemplarene de hadde
  4) levere inn b��kene ved hjelp av strekkodene (202150000145045 og 20215000041877)
  5) l��ne ut b��kene ved hjelp av de noterte strekkodene

  ��nsker om ny funksjonalitet m�� legges inn i id��portalen for �� g�� videre til �� kunne stemmes opp av Quria-kundene og bli vurdert av produkteier, som s�� kan sende det videre til utviklingsavdelingen.
  https://axiellquria.ideas.aha.io/

  Mulig jeg ikke kan nok om Quria til �� finne muligheten til �� tvinge fornyelse, vi fikk det til som sagt f��r siste oppdatering/versjon av Quria.
  L��sningen over fungerer, men er veldig tungvint og tar tid.

  Vennlig hilsen Helene, Frogn bibliotek

  PS. Saken over gjaldt en l��ner som hadde to b��ker som skulle fornyes. B��kene var reservert av andre l��nere. Vi m��tte derfor tvinge fornyelse, men klarte det ikke. Saken med denne l��ner ble l��st ved �� legge inn nye reserveringer og sette l��neren f��rst i reserveringsk��en som beskrevet ovenfor.

  Fra: Axiell <42454c1a9fc5976eb29d40fb-axiell@iad-prod1.mailer.aha.io>
  Sendt: torsdag 27. mai 2021 08:25
  Til: Helene Stubberud
  Emne: Magdalena Olofsson (Axiell) responded to idea QURIA-I-215 Tvinge f��rnyelse

 • Admin
  Magdalena Olofsson (Axiell) commented
  27 May, 2021 06:24am

  Godmorgon!

  Det finns ingen knapp längre men när man försöker låna om något som inte ska gå så kommer det upp en dialogruta som frågar om man vill tvinga omlån.
  "Hvis det er regler som forhindrer fornyelse, vises et bekreftelsesvindu der du blir spurt om du vil fornye alle utlån."

  Om du inte får det att fungera, skicka exempel till den norska kundsupporten så felsöker de ifall det finns någon regel som förhindrar omlån.

  Hälsningar

  Magdalena


 • Helene Stubberud commented
  26 May, 2021 03:10pm

  Hvordan gjør vi det? Før siste oppdatering/versjon av quria mener jeg det var en knapp som vi kunne bruke og "tvinge fornying" - men vi finner ikke denne nå...

  NB. Overskriften skulle vært "tvinge fornyelse"