Axiell Quria Ideas


Welcome to the Ideas Portal for Quria users!

Axiell wants to get our customers to be involved in the roadmaps suggesting ideas for features or functions. Unfortunately we cannot develope each and every function suggested but we want to make sure that you have your say. Add your ideas, and opinions to Axiell's roadmap, creating new features that yours and other libraries would benefit from. You can also vote for other peoples suggestions as well.


Please note: If you have an error or a misbehaving function, please contact your local Support for the best possible service.


How it works:
The ideas are read and reviewed on a regular basis (a local representative to your region will do an initial check). Your ideas will then be available for others to see, vote on and discuss. We encourage discussions between the idea contributors.

Successful ideas will the be prioritzed within our backlog.

Nulstille plassering og type mellom hver bok i innkjøpsmodulen ved mottak av flere eksemplarer samtidig

Når jeg skal motta flere bøker i innkjøpsmodulen samtidig og skal angi plassering og type, så husker den forrige bok jeg mottok og fyller ut med informasjoen istedenfor den boka jeg holder i hånden, det er veldig veldig irriterende og man bruker ekstra tid på fylle ut riktig informasjon, særlig for oss som har flere avdelinger, og det dukker feil avdeling som er forhåndsutfyllt. Dette må fikses på, så disse feltene må nullstilles når man tar imot en ny bok hvor det er flere eksemplarer som skal til samme avdeling, det er bare da denne huskefunksjonen dukker opp , når man tar imot flere bøker samtidig, så den bør nullstilles mellom hver bok

 • Olav-Tore Eika
 • Nov 21 2022
 • Attach files
 • Olav-Tore Eika commented
  14 Dec, 2022 11:36am

  Da er vi enig om å være uenig, dette er en helt komplett ubrukelig funksjon for oss med flere avdelinger, sentralisert katalogisering og store innkjøp, det fører bare til masse merarbeid som kunne blitt brukt andre steder, en lite optimal arbeidsflyt pga denne funksjonen.

 • Ingunn Evensen (Axiell) commented
  5 Dec, 2022 11:38am

  Hei!

  Jeg beklager, men dette er som designet. Når man har valgt å motta flere eksemplarer som har ulike forhåndsinnstilte verdier, eller ikke har en verdi, tar Quria det som sist ble brukt siden systemet ikke vet hvilket som skulle velges ellers.