Axiell Quria Ideas


Welcome to the Ideas Portal for Quria users!

Axiell wants to get our customers to be involved in the roadmaps suggesting ideas for features or functions. Unfortunately we cannot develope each and every function suggested but we want to make sure that you have your say. Add your ideas, and opinions to Axiell's roadmap for Quria, creating new features that yours and other libraries would benefit from. You can also vote for other peoples suggestions as well.


In order to make this portal more useful for all the contributors and for us that work with your ideas, we kindly ask you to write in English.


Please note: If you have an error or a misbehaving function, please contact your local Support for the best possible service. If you are not sure what forum that is the most appropriate for your issue, please choose local support as a first step.


How it works:
The ideas are read and reviewed on a regular basis, by product manager and/or local representative. Your ideas will then be available for others to see, vote on and discuss. We encourage discussions between the idea contributors.

Successful ideas will the be prioritzed within our backlog.


What does the status mean?


Under investigation - often there needs to be a discussion between developers and system specialists before we can say if something can be developed, how and when.

Planned - this suggestion or need will be fufilled in some way in a forseable future.


Future consideration - this status means that we think that it's good idea with no technical obstacles but it's not decided if it can be prioritized and put on the roadmap.

No action - in some cases it is impossible to meet some requirements for technical or other reasons, and sometimes there is another alternative way to solve the need.


Right to reject and close
We reserve the right to reject ideas, and also close issues after 3 months if we don't receive an answer to our follow up questions.

Personnummer ska inte visas som ett lånekort i Arena

Nasjonalbiblioteket i Norge utvikler bibliotekkortet med nye krav som krever utvikling i Quria. Bibliotekkortet/Nasjonalt låneregister er grunnleggende for en rekke tilbud til bibliotekbrukere i Norge. Vedlagt er kravliste fra Nasjonalbiblioteket for utvikling av biblioteksystemet, for at det norske systemet med felles låneregister skal fungere som ønsket.
Nasjonalt låneregister/bibliotekkortet er også grunnen til at det ikke er ønskelig at Quria genererer andre lånekortnummer enn det vi har lagt inn/Nasjonale lånenummer, for eksempel når Quria generer lånekortnummer med personnummer selv om det er lagt inn Nasjonalt lånenummer. Dette er kun forvirrende for bibliotekbruker i Norge (jf. sak IN00180104).
Det forventes utvikling i Quria på dette området, slik at vårt biblioteks lånere kan fortsette å bruke våre digitale bibliotektjenester.

 • Mette Rysjedal
 • Jul 10 2023
 • No action
 • Attach files
 • Admin
  Magdalena Olofsson (Axiell) commented
  21 Oct, 2023 02:17pm

  Hej Mette,

  jag har fått besked från utvecklarna att Arena genererar streckkod av det nummer som låntagaren använt vid inloggningen. Och tyvärr kan vi inte göra något åt det.

  Däremot blir det bättre i den nya appen som kommer, eftersom man inte blir automatiskt utloggad. Så om man loggar in en gång med lånekort så blir det rätt streckkod sen, menar jag.


  Beklagar negativt besked!

  Hälsningar

  Magdalena

 • Mette Rysjedal commented
  11 Jul, 2023 07:26am

  Supert, Magdalena! Det tenker eg blir bra! :)

 • Admin
  Magdalena Olofsson (Axiell) commented
  10 Jul, 2023 01:27pm

  Aha, nu förstår jag mycket bättre. Jag är van vid att olika digitala tjänster verifierar låntagarna via det lokala bibliotekssystemet eftersom Sverige inte har något nationellt lånekortregister. Och då funkar det både med lånekort och personnummer.

  Jag ska lägga in detta i vår utvecklingsbacklog och hoppas att det kan göras inom en överskådlig framtid!

  Hälsningar

  Magdalena

 • Mette Rysjedal commented
  10 Jul, 2023 01:13pm

  Hei Magdalena!
  Takk for info. Svarar på spørsmåla under:

  "När du skriver "generer lånerkortnummer", menar du då den streckkod som visas för låntagaren i Arena? "
  Ja, det det eg meiner. Viss eg loggar meg inn med personnummer og brukar det digitale lånekortet for å hugse mitt lånenummer når eg skal logge på nasjonale bibliotektjenester vil eg ikkje klare å logge meg inn. Eit eksempel på dette er filmbib.no. Det er fleire tenester som baserer seg på det nasjonale lånenummeret. Våre biblitoekbrukarar er van med å bruke digitalt lånekort. At ein får forskjellige strekkodar ut frå påloggingsmetode vil være svært forvirrande for enkelte. Viss nokon loggar seg på mine sider med personnummer for å hente ut strekkoden, slik at dei kan logge seg på feks Filmbib.no, så vil det vere vanskeleg å forstå kvifor dei ikkje klarar å logge seg inn. Skulle ønske det fanst ein måte å få dette deaktivert på.

  "Kan du förklara lite närmare vad det är som är problematiskt i Norge med att Quria likställer ett lånekort med ett personnummer i inloggningsögonblicket?"
  Det er ikkje vanleg å bruke personnummeret slik i Norge. Vi kan fint bruke det som innlogging til mine sider, men at det blir ståande som lånekortnummer/strekkode på det digitale lånekortet er veldig rart. Det fungerer i biblioteket, men det fungerer ikkje på alle digitale tenester med innlogging via nasjonalt lånekort. At det dukkar opp som eit alternativt lånekortnummer til nasjonalt lånekortnummer kan vere svært forvirrande for bibliotekbrukar og skape ekstraarbeid i veiledningen når bibliotekbrukar ikkje forstår kvifor dei ikkje klarar å logge seg inn.

  Kort fortalt: innlogging med personnummer er ok, men som digitalt lånekort bør det vere det nasjonale lånenummeret som blir vist, og ikkje personnummeret.

  For vår del hadde det vore fint om det fanst ei innstilling der vi kunne deaktivere å vise personnummeret som lånekortnummer.


  Håpar det var oppklarande, viss ikkje er det berre å spørje meir :)

  Mvh
  Mette


 • Admin
  Magdalena Olofsson (Axiell) commented
  10 Jul, 2023 12:36pm

  Hej Mette

  Vi är i dialog med Nasjonalbiblioteket och planerar för att implementera de förändringar som krävs för att det norska bibliotekskortet ska fungera bra för Quria-biblioteken. Den här typen av lokala utvecklingsbehov bevakas av de lokala teamen som ser till att den centrala organisationen får den information vi behöver och organiserar nödvändiga möten med tredje part.

  Quria tillåter inloggning med personnummer parallellt med ett lånekortsnummer eftersom det är ett obligatoriskt krav från den svenska marknaden sedan så länge jag kan minnas. Detta gör att svenska låntagare sällan har med sitt ett fysiskt lånekort, och inte heller efterfrågar ett digitalt lånekort i Arena eller app, de använder helt enkelt sitt personnummer i alla sammanhang.

  Kan du förklara lite närmare vad det är som är problematiskt i Norge med att Quria likställer ett lånekort med ett personnummer i inloggningsögonblicket? När du skriver "generer lånerkortnummer", menar du då den streckkod som visas för låntagaren i Arena?

  Med vänlig hälsning

  Magdalena