Axiell Quria Ideas


Welcome to the Ideas Portal for Quria users!

Axiell wants to get our customers to be involved in the roadmaps suggesting ideas for features or functions. Unfortunately we cannot develope each and every function suggested but we want to make sure that you have your say. Add your ideas, and opinions to Axiell's roadmap for Quria, creating new features that yours and other libraries would benefit from. You can also vote for other peoples suggestions as well.


In order to make this portal more useful for all the contributors and for us that work with your ideas, we kindly ask you to write in English.


Please note: If you have an error or a misbehaving function, please contact your local Support for the best possible service. If you are not sure what forum that is the most appropriate for your issue, please choose local support as a first step.


How it works:
The ideas are read and reviewed on a regular basis, by product manager and/or local representative. Your ideas will then be available for others to see, vote on and discuss. We encourage discussions between the idea contributors.

Successful ideas will the be prioritzed within our backlog.


We reserve the right to reject ideas, and also close issues after 3 months if we don't receive an answer to our follow up questions.

Reservationer - sortering hämtställe

Vi vill kunna sortera en manifestations lista över reservationer efter hämtställe för att på ett snabb och enkelt sätt se hur många det är och kunna avgöra om vi behöver köpa fler exemplar.

 • Lena Gråberg
 • Sep 12 2023
 • Already exists
 • Attach files
 • Admin
  Magdalena Olofsson (Axiell) commented
  18 Sep, 2023 02:56pm

  Hej Lena, statistikens topplistor är inte gjorda för detta ändamål, de motsvarar bara BOOK-ITs topplistor.

  Men åter till Efterfrågade titlar (som skulle kunna heta "Manifestationer med reservationer" men det låter ju så klumpigt). Först och främst skulle ni behöva gå igenom de första 6 sidorna i den träfflistan som blir när man söker på alla hämställen. Där gömmer sig ett antal reserverade manifestationer som saknar exemplar som kan fångas in (te x att det saknas exemplar eller att de har status, är på räkning eller liknande).


  När man söker kommer per default alla som saknar exemplar först, då de ju betraktas som högt efterfrågade. (Ju fler reservationer per exemplar desto högre efterfrågan och alltså 1 reservation på 0 ex = hög efterfrågan). Om man då har valt att filtrera på ett visst hämtställe så beyder det att de som man inte har egna exemplar av kommer först först. Det skulle ju kunna betyda att det hämtstället behöver köpa ett eget ex. När man väljer att begränsa till ett visst hämtställe så döljs alla andra hämtställen från att visas i listan över reservationerna när man fäller ut raden.

  Om man är många bibliotek som har reservationssamarbete så tror jag att det är mer användbart att inte välja hämtställe och sen sortera om listan på antal reservationer. Fäller man då ut raden så får man en ganska bra överblick. Det är lite svårt för mig att säga hur ni har störst nytta av den här funktionen, ni måste prova er fram. Möjligheten att söka på X antal reservationen saknas jämfört med BOOK-IT, men övrig information som hjälper er att se hur reservationsläget är finns där.

  Hälsningar

  Magdalena

 • Lena Gråberg commented
  16 Sep, 2023 01:43pm

  Har tittat på hur det fungerar i statistiken och jag kan inte se att jag kan göra den sökning jag vill göra, dessutom är inget i träfflistan klickbart och då blir det väldigt ohanterligt att jobba med den. Man tvingas göra en ny sökning för varje titel man vill titta närmare på.

 • Lena Gråberg commented
  15 Sep, 2023 03:53pm

  Om jag gör en sökning på samtliga med hämtenhet = Uddevalla stadsbibliotek får jag 588 träff (24 sidor). Först på sidan 15 visas antal exemplar. Jag vet inte riktigt hur vi skall använda detta.

  Jag saknar funktionen som fanns i BOOK-IT där man kunde söka vilka titlar som hade mer än ett visst antal reservationer. Jag vet att det skall gå att göra via ett statistikjobb, men det alternativet kunde väl finnas i den förfinade sökningen.

 • Admin
  Magdalena Olofsson (Axiell) commented
  13 Sep, 2023 05:34am

  Funktionen är inspirerad av den högra delen Mängd reservationer i BOOK-IT, en funktion som var väldigt uppskattad i BOOK-IT (utvecklad tillsammans med Götabiblioteken och med kommunsammanslagningar i åtanke) och som vi tidigt valde att lyfta in i Quria. Här kan ni jämföra förhållandet mellan antal existerande och beställda exemplar med antalet reservationer, se eventuell obalans och även då se ifall några enheter exempelvis saknar egna ex men har många reservationer. Här ser man även snabbt om man har titlar som helt saknar infångningsbara exemplar men har reservationer. Sök då på * och träfflistan som presenteras är sorterad på högst efterfrågan först vilket innebär att titlar utan ex men med reservationer kommer högst upp.

  Nej, det är inte alltid solklart vad en inställning betyder, man får testa sig fram ibland. Jag ska meddela att detta behöver förbättras i hjälpen.


 • Lena Gråberg commented
  12 Sep, 2023 04:07pm

  Den funktionen har vi nog inte förstått hur den skall användas t.ex. att man kan söka på en titel.

  Är det man väljer under "Begränsa sökningen till" = hämtenheten? Det är inte självklart, utan kan lika gärna betyda ägande enhet.

 • Admin
  Magdalena Olofsson (Axiell) commented
  12 Sep, 2023 01:36pm

  Hej Lena, vi har skapat funktionen Efterfrågade titlar för att hjälpa er med just detta. Den är baserad på den funktionen som fanns i Mängd reservationer i BOOK-IT. Är det något som saknas?

  Mvh

  Magdalena