Axiell Quria Ideas


Welcome to the Ideas Portal for Quria users!

Axiell wants to get our customers to be involved in the roadmaps suggesting ideas for features or functions. Unfortunately we cannot develope each and every function suggested but we want to make sure that you have your say. Add your ideas, and opinions to Axiell's roadmap for Quria, creating new features that yours and other libraries would benefit from. You can also vote for other peoples suggestions as well.


In order to make this portal more useful for all the contributors and for us that work with your ideas, we kindly ask you to write in English.


Please note: If you have an error or a misbehaving function, please contact your local Support for the best possible service. If you are not sure what forum that is the most appropriate for your issue, please choose local support as a first step.


How it works:
The ideas are read and reviewed on a regular basis, by product manager and/or local representative. Your ideas will then be available for others to see, vote on and discuss. We encourage discussions between the idea contributors.

Successful ideas will the be prioritzed within our backlog.


We reserve the right to reject ideas, and also close issues after 3 months if we don't receive an answer to our follow up questions.

Oppsplitting av poster

Mulighet til å splitte opp poster som ligger feil. Eksempelvis bøker som er i serie, men som har lagt seg under samme manifestasjon (og som ved reserveringer av flere i serien til samme låner blir av systemet regnet som forskjellige utgaver og som derfor bortfaller ved mottak av den ene i serien). Kan ikke se at det er noen mulighet for dette i dag. 

 • Inger Mortensen
 • Jul 30 2019
 • Already exists
 • Attach files
 • Inger Mortensen commented
  1 Nov, 2019 10:03am

  Det gjelder blant annet denne tegneserien Hunter, Erin: Etter Flommen. Eks. Jeg søker opp tittelen "Etter flommen" og møter et skjermbilde som bl.a viser boken Hunter, Erin: Himmelklanens skjebne. Dette er en tittel i bokserien "Kattekrigerne".  Tegneserien "Etter flommen" er en tegneserie bygget  på karakterene i "Kattekrigerne" - men som har et helt annet uttrykk( tegneserie) og har for så vidt ingen ting  med boken Himmelklanens skjebne å gjøre. 

  Når man viser posten ser man at "etter flommen" og de andre i tegneserien" har lagt seg under verket Himmelklanens skjebne. Dette er veldig misvisende - og det virker som vi ikke har denne serien i det hele tatt i søkebildet. Hvis man ser  på de andre titlene i tegneserien "Kattekrigerne"  : "En klan i knipe" har denne en helt selvstendig post.  Ønsket er derfor en mulighet for å løsrive postene/manifestasjonene av tegneserieversjonen fra verket (Himmelklanens skjebne)  som ikke har noe med tegneserien å gjøre, men som kun deler tittel og serienavn. 

   

  Dette er slettes ikke den eneste posten - daglig møter vi poster/manifestasjoner som ligger under galt verk og det er derfor et stort ønske fra meg og flere om å ha en mulighet for å rydde opp i basen, slik at det blir enklere både for lånerne og oss som jobber med å få treff på det vi faktisk søker på. Vi ønsker en mulighet til å "splitte opp  postene" rett og slett. Nå har vi ingen kontroll på hvor postene ligger i katalogen - fordi slike titler som denne automatisk legger seg under verk den for eksempel deler ord i tittelen med.

   

  Slik det framstår nå er det både uryddig og  skaper forvirring og vi får daglig klager på vanskeligheter med å finne fram i katalogen vår fra lånerne. 

  (Et annet eksempel kan være å sjekke postene i "Game of Thrones")

 • Morten Nørgaard Berg commented
  15 Oct, 2019 08:18am

  Vi er usikre på, hvad der menes? Kan vi få et eksempel?

  Hilsen Morten