Axiell Quria Ideas


Welcome to the Ideas Portal for Quria users!

Axiell wants to get our customers to be involved in the roadmaps suggesting ideas for features or functions. Unfortunately we cannot develope each and every function suggested but we want to make sure that you have your say. Add your ideas, and opinions to Axiell's roadmap for Quria, creating new features that yours and other libraries would benefit from. You can also vote for other peoples suggestions as well.


In order to make this portal more useful for all the contributors and for us that work with your ideas, we kindly ask you to write in English.


Please note: If you have an error or a misbehaving function, please contact your local Support for the best possible service. If you are not sure what forum that is the most appropriate for your issue, please choose local support as a first step.


How it works:
The ideas are read and reviewed on a regular basis, by product manager and/or local representative. Your ideas will then be available for others to see, vote on and discuss. We encourage discussions between the idea contributors.

Successful ideas will the be prioritzed within our backlog.


We reserve the right to reject ideas, and also close issues after 3 months if we don't receive an answer to our follow up questions.

Tak på totalmängd böter

Jag vill ha möjligheten att ställa in ett tak på den totala mängden skuld en låntagare kan få. Exempel, en låntagare har tappat bort en bok till ett totalvärde av 600 Kr. När allt har återlämnats och boken betalats så blir det ändå bara 500 Kr, för det är den totala skuldtaket.

 • Anna Troy
 • Dec 22 2022
 • No action
 • Attach files
 • Admin
  Magdalena Olofsson (Axiell) commented
  8 Feb, 2023 02:15pm

  Men du menar PER BOK, eller hur Om man tappar bort 3 böcker så blir totalsumman 1500? //Magdalena

 • Anna Troy commented
  8 Feb, 2023 07:52am

  Ja, vitsen med detta är att det inte ska kunna bli en så stor summa i slutänden som en låntagare aldrig kommer kunna betala.


 • Mathias Lööv (Axiell) commented
  7 Feb, 2023 03:28pm

  Efter utredning är det följande önskemål:

  Oavsett vad din matris för ersättningsavgift och dina regler för förseningsavgift så ska något förkommet bara kunna genrera en viss summa.

  Exempel på en förkommen bok:

  Ersättningsavgift=400

  Förseningsavgift=200

  Maxsumma systemet ska generera vid räkningsavgift=500

  Det ska då innebära att 100 kronor räknas bort från de övre avgifterna när räkningsunderlaget genereras.

 • Admin
  Magdalena Olofsson (Axiell) commented
  7 Feb, 2023 03:10pm

  Hej Anna!


  Jag håller på och tittar på ditt förslag ”Tak på totalmängd böter”. För att vi ska förstå så behöver vi reda ut ett par saker. När du skriver böter, menar du då övertidsavgifter för försenade lån?

  Kan det vara så att du är ute efter motsvarande funktion som fanns i BOOK-IT där man kunde ställa in Övertidsavgift, max per tillfälle och Övertidsavgift, max per exemplar?