Axiell Quria Ideas


Welcome to the Ideas Portal for Quria users!

Axiell wants to get our customers to be involved in the roadmaps suggesting ideas for features or functions. Unfortunately we cannot develope each and every function suggested but we want to make sure that you have your say. Add your ideas, and opinions to Axiell's roadmap for Quria, creating new features that yours and other libraries would benefit from. You can also vote for other peoples suggestions as well.


In order to make this portal more useful for all the contributors and for us that work with your ideas, we kindly ask you to write in English.


Please note: If you have an error or a misbehaving function, please contact your local Support for the best possible service. If you are not sure what forum that is the most appropriate for your issue, please choose local support as a first step.


How it works:
The ideas are read and reviewed on a regular basis, by product manager and/or local representative. Your ideas will then be available for others to see, vote on and discuss. We encourage discussions between the idea contributors.

Successful ideas will the be prioritzed within our backlog.


We reserve the right to reject ideas, and also close issues after 3 months if we don't receive an answer to our follow up questions.

Få den litterära formen: facklitteratur att fungera under fasetter

Som det nu är fungerar det inte speciellt bra att begränsa en sökning till den litterära formen facklitteratur genom att använda sig av fasetterna för att begränsa en sökning. Dels kommer inte all facklitteratur med, dels kommer annat som inte är facklitteratur med i träfflistan. Antingen bör ni ta bort facklitteratur som litterär form under fasetter eller få den att fungera.

 • Anneli Hallbjörk
 • Jan 16 2023
 • No action
 • Attach files
 • Admin
  Magdalena Olofsson (Axiell) commented
  23 Jan, 2023 09:36am

  Ok, jag förstår. Det där med fler klassifikationer har du tagit upp i ett annat ärende, det ska jag titta närmare på.

  Mvh
  Magdalena

 • Anneli Hallbjörk commented
  23 Jan, 2023 09:23am

  Hej Magdalena!

  Jag vet varför hyllsignum inte syns, det förklarade Matthias redan i våras och det är inte så att jag inte förstår varför. Problemet är snarare att det inte finns något annat som fungerar optimalt för oss vid sökning och för att hitta material till våra elever, vilket jag visade med exemplet nedan med psykisk sjukdom.

  Det är ofta som eleverna kommer med ett ämne som de vill hitta information kring och det krävs nu (till skillnad från tidigare i Book-it) flertalet sökningar för att få fram samma träffar som vi tidigare fick med en sökning i Book-it, då både hyllsignumet och årtalet kunde användas för sortering och därmed överblick.

  Att fasetten facklitteratur ligger kvar är inget problem, jag använder den bara inte eftersom jag ändå inte får fram all facklitteratur som vi har kring ett ämne. Men att kunna söka på flera cla: samtidigt hade underlättat och gjort antalet sökningar färre.

 • Admin
  Magdalena Olofsson (Axiell) commented
  23 Jan, 2023 08:54am

  Godmorgon!

  Tarzans tårar har en felkatalogiserad manifestation (e-ljudboken), därför "fungerar inte" fasetten på facklitteratur. I BOOK-IT hade de samma fel, men som du säger så kunde man sortera på hyllsignum och då löste det sig ändå. Men det går inte att jämföra marc-poster med länkad data. En marc-post i BOOK-IT för Tarzans tårar i storstil är helt separerad från Tarzans tårar som e-ljudbok, medan i Quria är datan länkad med koppling mellan alla fd marc-poster och vid ett klick på en fasett så görs det en sökning i alla dessa sammanlänkade fd marcposter. Quria kan inte veta att en av de litterära kategorierna är fel.

  Samma sak gäller hyllsignaturen, i marcposterna i BOOK-IT låg det egna hyllsignum för varje post, här ligger de på manifestationen som är en del av hela den ihoplänkade metadatan. Därför kan vi inte redovisa hyllsignaturerna i träfflistan. Hyllsignaturerna ser dessutom inte alltid ut så som hos er, andra bibliotek har helt andra hyllsignaturstrukturer och många har dessutom hyllan inskriven direkt på exemplaret. Bakom ett enda språkuttryck (träfflistan) kan det dölja sig ett stort antal olika hyllsignaturer och det är omöjligt att göra hyllan synlig och användbar i träfflistan.


  Exempel på hyllsignaturer från olika bibliotek (inom samma verk):


  I Norge har de ofta inledningen på författarens efternamn i fältet för hylla:

  Jag förstår att man traditionellt i Sverige är van att behålla SAB-hyllan som kommer från BTJ och använda den för att avgöra ämne och kategori, men begreppet hylla är egentligen information om var boken är placerad och vi måste hålla oss till detta.

  Jag förstår din frustration över att inte kunna lita på att filtreringen via fasetterna fungerar korrekt, men Quria kan bara gå på det data som finns och jag tror att många skulle bli besvikna om vi tog bort en fasett som kanske fungerar bra på andra bibliotek.

  Önskar dig en fin vecka!

  Hälsningar

  Magdalena • Anneli Hallbjörk commented
  23 Jan, 2023 07:22am

  Hej Magdalena!

  Om jag söker ex på psykisk sjukdom och väljer facklitteratur, får jag 67 träffar. Några av dessa träffar är skönlitterära, trots att jag har valt enbart facklitteratur. Ex En Herrgårdssägen av Lagerlöf, Tarzans tårar av Mazetti och Mrs Dalloway (lättläst version) av Woolf.

  Av erfarenhet, då jag söker mycket till elever, har jag också sett att söker jag på detta vis dvs med fasetten facklitteratur, så kommer inte alla facklitterära böcker med (visar med exempel nedan). Detta har jag tagit upp redan förra våren med Mattias när vi fick Quria och jag fick då svaret att det beror på hur böckerna är katalogiserade. Men sökte jag i Book-it, var det väldigt lätt att se vad som var vad då hyllsignum visades direkt i träfflistan och träfflistan kunde sorteras utifrån hyllsignum. Detta är något som jag och många kollegor med mig, saknar när vi nu ska söka i Quria.

  Eftersom fasetten facklitteratur inte fungerar optimalt och eftersom jag inte heller kan sortera på hyllsignum som i Book-it, måste jag söka på annat sätt. För att få fram alla facklitterära böcker om ett ämne, ex psykisk sjukdom i mitt exempel ovan, så får jag söka på klassification. Men det går inte att söka på flera samtidigt (då blir träffarna noll), utan jag får söka på en i taget. Så en sökning på psykisk sjukdom AND cla:V*, då får jag böcker med medicinsk fokus (50 träffar). En på psykisk sjukdom AND cla:D*, då får jag de med psykologiskt fokus (8 träffar). En på psykisk sjukdom AND cla:L* då får jag de som är biografier (30 träffar). Sedan kan biografierna (om det är dessa jag är intresserade av) även stå på G, I och R beroende på om personen de handlar om är författare, musiker/skådespelare eller idrottare.

  Med exemplet ovan tycker jag att det är tydligt att fasetten facklitteratur inte fungerar, då bara de tre sökningar som jag gör på separata facklitterära klassifikationer, sammanlagt får betydligt fler träffar än om jag söker på psykisk sjukdom och använder fasetten facklitteratur.


 • Admin
  Magdalena Olofsson (Axiell) commented
  20 Jan, 2023 04:04pm

  Hej

  Jag vet inte riktigt vad du menar med att den inte fungerar, men träfflistan består av uttryck som kan ha en mängd olika manifestationer under sig. Så snart det finns en manifestation som är katalogiserad som facklitteratur så kommer den med, även om det finns 50 manifestationer som är skönlitteratur.

  Men om du har exempel på uttryck som kommer med i träfflistan fast de inte har en enda manifestation med den litterärara formen som du kryssat i så vill jag be dig felanmäla till supporten.

  Mvh

  Magdalena