Axiell Quria Ideas


Welcome to the Ideas Portal for Quria users!

Axiell wants to get our customers to be involved in the roadmaps suggesting ideas for features or functions. Unfortunately we cannot develope each and every function suggested but we want to make sure that you have your say. Add your ideas, and opinions to Axiell's roadmap for Quria, creating new features that yours and other libraries would benefit from. You can also vote for other peoples suggestions as well.


In order to make this portal more useful for all the contributors and for us that work with your ideas, we kindly ask you to write in English.


Please note: If you have an error or a misbehaving function, please contact your local Support for the best possible service. If you are not sure what forum that is the most appropriate for your issue, please choose local support as a first step.


How it works:
The ideas are read and reviewed on a regular basis, by product manager and/or local representative. Your ideas will then be available for others to see, vote on and discuss. We encourage discussions between the idea contributors.

Successful ideas will the be prioritzed within our backlog.


What does the status mean?


Under investigation - often there needs to be a discussion between developers and system specialists before we can say if something can be developed, how and when.

Planned - this suggestion or need will be fufilled in some way in a forseable future.


Future consideration - this status means that we think that it's good idea with no technical obstacles but it's not decided if it can be prioritized and put on the roadmap.

No action - in some cases it is impossible to meet some requirements for technical or other reasons, and sometimes there is another alternative way to solve the need.


Right to reject and close
We reserve the right to reject ideas, and also close issues after 3 months if we don't receive an answer to our follow up questions.

Färre musklick när man skriver ut aviseringskvitton / Less mouseClicks when taking out notes for books with reservation(?)

Det är fem klick med mus eller kortkommandon för att få ut ett aviserings/transportkvitto på en bok:

1)Välja återlämna, Scanna exemplarstreckkoden, 2)klick för att återlämna, 3)esc, 4)esc, 5)klick för att skriva ut kvittot med aviseringskod eller transportmeddelande.

Vi skulle gärna reducera det till ett eller inget klick.


There are five mousecklicks (or short-commands) to print a note for a reserved book (?). Return, Scan, Click to return, esc, esc, click to print the reservation number.

We would like to reduce the number of MouseClicks!

 • Anna Westin
 • May 6 2024
 • Future consideration
 • Attach files
 • Admin
  Magdalena Olofsson (Axiell) commented
  8 May 03:45pm

  Jag förstår, men arbetsflödet är designat främst efter RFID och ja, plattan kan oftast inte läsa fler än 5-6 böcker i taget. Å andra sidan så fångar den gärna upp signaler från böcker som ligger för nära plattan så i andra system, som t ex BOOK-IT, där utlån gjordes direkt utan ett mellansteg hände det titt som tätt att böcker råkade lånas ut på fel låntagare. Därför menar vi att detta är ett lämpligt arbetsflöde. Man lägger 5 böcker, trycker enter, sen fortsätter man att lägga nästa 5, trycker enter osv och när man är klar så trycker man snabbt på Escape 2 ggr och sen är det klart.

  En sak vi kommer att titta på är ifall det vore bättre att låta de inlästa böckerna stå kvar i det första fönstret utan att försvinna från plattan, för det skulle minska antalet steg om man har fler än 5. Om man har en arbetsstation som bara behöver kunna skriva ut från en enda skrivare finns det möjlighet att i webbläsaren ställa in så att kvittot kommer direkt utan den där skrivardialogen, har jag hört i alla fall. Men Quria kan på egen hand inte skriva ut kvittona direkt då det är en ren webbläsarfunktion.

 • Anna Westin commented
  8 May 03:05pm

  Jo, jag vet, det var det jag skrev fast det blev lite otydligt. Det är alltså 5 moment med klickande på endera tangenter/kortkommandon eller musklick. Vi jobbar hårt för att personalen ska använda tangentbordet och inte musen! Men det är många klick oavsett. Har man en RFID-platta så är det ofta så (beroende på hur plattan fungerar) att det bara går att återlämna 5 böcker åt gången. Så återlämnar man böcker från en skolklass eller dagens leverans med reserverade böcker från bibliotekssamarbetet så skulle en reducering av klickandet (oavsett om man lyckas hålla sig på tangentbordet eller förfaller till musanvändning) betyda mycket!

 • Admin
  Magdalena Olofsson (Axiell) commented
  8 May 08:37am

  Hejsan,


  Du kan ta dig igenom hela det arbetsflödet med tangentbordet, utan att behöva klicka överhuvudtaget:

  1. Alt+4

  2. Skanna -- > Här kan skanna in alla böckerna (om det är flera) så att de efterföljande stegen bara behöver göras en gång sen

  3. Escape

  4. Escape

  5. Enter

  Både återlämningar och utlån inkl utskrifter kan göras utan musklick.

  Mvh

  Magdalena Olofsson