Axiell Quria Ideas


Welcome to the Ideas Portal for Quria users!

Axiell wants to get our customers to be involved in the roadmaps suggesting ideas for features or functions. Unfortunately we cannot develope each and every function suggested but we want to make sure that you have your say. Add your ideas, and opinions to Axiell's roadmap, creating new features that yours and other libraries would benefit from. You can also vote for other peoples suggestions as well.


Please note: If you have an error or a misbehaving function, please contact your local Support for the best possible service.


How it works:
The ideas are read and reviewed on a regular basis (a local representative to your region will do an initial check). Your ideas will then be available for others to see, vote on and discuss. We encourage discussions between the idea contributors.

Successful ideas will the be prioritzed within our backlog.

via fönstret för omlån och återlämning, kunna gå till en låntagare för att ex låna ut/låna om annat.

Något som hade sparat tid är, att vid återlämning eller omlån av en bok, kunna gå direkt in på låntagaren och låna om andra böcker som låntagaren redan har eller låna ut en ny bok. Detta fungerar inte i nuläget, jag kan endast gå in på låntagaren men inte göra ovan. För att låna om andra böcker eleven har eller för att låna ut en ny bok, måste låntagaren istället söka upp.

 • Anneli Hallbjörk
 • Jan 16 2023
 • Under investigation
 • Attach files
 • Admin
  Magdalena Olofsson (Axiell) commented
  15 Mar 07:41am

  Hejsan

  Omlån går att göra i det läget, men inte nya utlån.

  Jag ska undersöka ifall det finns några tekniska hinder som gör det svårt för oss att möjliggöra utlån här.

  Mvh

  Magdalena Olofsson